Dla Rolników

Ubezpieczenia Rolne

  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.
  • Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
  • Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

Ubezpieczeniem dotowanym mogą być objęte:
- uprawy rolne:
zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, chmiel, truskawki, rośliny strączkowe.
- zwierzęta gospodarskie:
bydło, konie, owce, kozy, świnie (trzoda chlewna), drób.

 

Zakres ubezpieczeń dotowanych:
- uprawy od szkód spowodowanych przez:
huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsuniecie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.
- zwierzęta od szkód powstałych w wyniku:
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny lub w wyniku uboju z konieczności zwierząt dokonanego w następstwie w/w zdarzeń losowych.